Een op maat gemaakt actieplan om online te groeien

Welke stappen moet je onderneming nemen om jouw online verhaal een duwtje in de rug te geven? Hoe kan je online opvallen met jouw bedrijf? Welke kanalen moet je inzetten om meer leads te verkrijgen?

Op deze vragen geven wij jou een antwoord. Dit doen we aan de hand van ons digitaal marketingplan. We werken een concrete handleiding uit op maat voor jouw bedrijf!

Nood aan een plan die jouw online streefdoelen uitstippelt en helpt bereiken?

Ik wil een op maat gemaakt actieplan

Waar­om heb ik een digi­taal mar­ke­ting­plan nodig?

  • Ver­de­re onli­ne stap­pen bepalen
  • Inzicht cre­ë­ren in bedrijf
  • Effi­ci­ënt doel­groep bereiken
  • Con­cur­ren­tie stap voor zijn
Digitaal marketingplan
Digitaal-marketingplan

Onli­ne inzichten

Aan de hand van een grondige analyse, het opstellen van de doelstellingen en doelgroepen én een zoekwoordonderzoek creëren we veel informatie die voor jouw bedrijf van belang zijn.

Actie­plan op maat

Welke kanalen moeten toegepast worden zodat je online kan groeien? Per kanaal worden de verschillende stappen één voor één in detail uitgelegd zodat je over een grondig en strategisch actieplan beschikt.

Digi­ta­le houvast

Wanneer het digitale marketingplan toegepast wordt, kan steeds worden teruggevallen op de informatie die beschikbaar is voor jouw bedrijf. Het is als het ware een op maat gemaakte handleiding.

Voor­beel­den

Op maat uitgewerkte voorbeelden over hoe je je plan kan uitvoeren, worden ook vermeld in het digitaal marketingplan. Zo heb je zelf een idee van hoe een bepaalde stap eruit kan zien.

181121 DIGITALPULSE 117

Plan van aanpak

Kick-off

Er wordt eerst samen met de klant bepaald welke huidige online problemen men ondervind en waar men naartoe wil in de toekomst. Welke stappen werden al ondernomen om online meer zichtbaar en vindbaar te zijn? Voor welke doelstellingen is er een strategisch marketingplan voor nodig?

Ik wil een actieplan op maat

Kick off Nulmeting2
Kick-off

Nulmeting

Hoe ziet jouw site of shop er momenteel uit? Is deze gebruiksvriendelijk? Hoe doe je het op vlak van SEO en SEA? Behaal je veel resultaten uit jouw social media kanalen? Doe je aan e-mailmarketing? Alle resultaten van deze onderdelen worden uitgebreid geanalyseerd. Er worden opmerkingen toegevoegd wat er opvalt aan deze data en wat er kan verbeterd worden.

Waarom een nulmeting?

  • Het is de basis: waar staan we momenteel?
  • Meten is weten: wanneer we met onze diensten van start gaan, hebben we een referentiepunt nodig. Hoe is jouw bedrijf online geëvolueerd ten opzichte van de nulmeting?
  • Inzichten in jouw bedrijf

Ik wil een actieplan op maat

Nulmeting

Analyse doelen

We stellen de doelstellingen en de doelgroepen van jouw bedrijf op. Hierdoor hebben we een goed beeld van wat en wie we willen bereiken. Het is een noodzakelijke stap om het digitaal marketingplan op te stellen.

Ik wil een actieplan op maat

Analyse doelen

Zoekwoordonderzoek

Er wordt een zoekwoordonderzoek opgesteld door gebruik van bepaalde tools. Welke zoekwoorden zijn het belangrijkst? Op welke zoekwoorden moeten we dus het meest de focus leggen? Dit zoekwoordonderzoek is noodzakelijk voor alle kanalen. Zowel voor SEO en SEA om zo te weten welke zoekwoorden in de metadata of advertenties moeten worden opgenomen. Daarnaast is dit ook belangrijk om bv. de content van social media posts te bepalen.

Ik wil een actieplan op maat

Emma Google Zoekwoordplanner

Actieplan

In het actieplan gaan we na welke online middelen voor jouw bedrijf kunnen worden ingezet om jouw online verhaal een duwtje in de rug te geven. De verschillende online middelen die ingezet kunnen worden zijn SEO, SEA, social media, social advertising of e-mailmarketing. De keuze van deze middelen is afhankelijk van de nulmeting, de doelen en het zoekwoordonderzoek. Net omdat dit anders is van bedrijf tot bedrijf wordt dit actieplan op maat uitgewerkt.

Ik wil een actieplan op maat

Opvolging-en-rapportering
Contacteer ons vrijblijvend! Onzediensten

Interesse in een actieplan op maat?

Vul jouw gegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact met jou op!

Wij gebruiken je gegevens enkel in het kader van dit bericht en houden deze een week bij.