31 januari 2023 4 minuten

Het belang van web accessibility

#webdesign #accessibility
Impakt 20220620 21
Bavo Thumb

Accessibility is een begrip dat niet meer weg te denken is binnen de webwereld. Door rekening te houden met de toegankelijkheid van jouw website, verhoog je het gebruiksgemak voor een zo breed mogelijk publiek, ongeacht hun beperkingen.

Wil je meer weten over wat toegankelijkheid binnen webdesign betekent, waarom het zo belangrijk is en hoe wij jou kunnen helpen? Lees dan hieronder verder.

Wanneer is een website toegankelijk?

Een website is toegankelijk wanneer deze gebouwd wordt op een manier die ervoor zorgt dat het gemakkelijk te gebruiken is door zoveel mogelijk mensen, ongeacht hun beperkingen.

Daarmee bedoelen we dat we bij het ontwerpen en bouwen van jouw website best zoveel mogelijk rekening houden met eigenschappen zoals: verschil in leeftijd, culturele verschillen, taalverschillen, fysieke beperkingen, ... . Daarnaast kunnen gebruikers ook een ‘tijdelijke’ beperking hebben, zoals bijvoorbeeld een gebroken arm.

Door zoveel mogelijk rekening te houden met bovenstaande verschillen, bieden we een groot aantal van de gebruikers een betere gebruikerservaring.

Waarom is het zó belangrijk?

Het is essentieel dat jouw website of webshop toegankelijk is om mensen met verschillende capaciteiten gelijke toegang en gelijke kansen te bieden.

Toegankelijkheid kan:

 • jouw merk versterken,
 • innovatie stimuleren,
 • uw marktbereik vergroten.

“Door geen rekening te houden met de toegankelijkheid van jouw website, kan dit leiden tot frustratie en mogelijks zelfs tot verlies van klanten of gebruikers.”

Toegankelijkheid frustratie

Wanneer een website ontworpen is zonder rekening te houden met de accessibility voor de gebruikers, dan kan dat betekenen dat sommige mensen de website niet kunnen gebruiken, wat leidt tot frustratie en mogelijk zelfs tot verlies van klanten of gebruikers.

Hoe zorgen we bij Digital Pulse er voor dat jouw website toegankelijk is?

Er zijn verschillende manieren om de gebruikerservaring van jouw website of webshop te verbeteren. Bij Digital Pulse helpen we graag om jouw website toegankelijker te maken door enkele basis principes te hanteren:

 • We zorgen ervoor dat jouw website gemakkelijk te lezen is, door bijvoorbeeld een goed leesbaar lettertype te gebruiken en voldoende contrast te voorzien tussen de achtergrond en de tekst.
 • Wij helpen met een duidelijke navigatie-structuur te voorzien binnen jouw website, zodat de gebruiker gemakkelijk en vlot kan navigeren tussen de verschillende pagina’s.
 • Bij formulieren voorzien we steeds een label in de tekstvelden met een beschrijvende titel. Wanneer de gebruiker iets typt, dan kan de gebruiker nog steeds zien wat er moet worden ingevuld door het label die zichtbaar blijft. Het heeft ook een extra functie voor blinden of slechtzienden, met behulp van een schermlezer weten ze wat ze moeten invullen doordat het label wordt afgelezen.
 • We voegen alt-tags toe aan afbeeldingen of video's. Hierdoor kunnen gebruikers met een beperkt of verminderend gezichtsvermogen toch de afbeelding of video begrijpen. Ze dragen ook bij tot een hogere SEO-score.
 • We informeren en helpen de gebruikers op weg door eenvoudige taal te gebruiken.
 • We helpen de gebruikers op weg door voldoende contrast te voorzien tussen de belangrijkheid van buttons.
 • Door gebruik te maken van ARIA (Accessible Rich Internet Applications) rollen en attributen, kunnen we ervoor zorgen dat de inhoud van onze website beter begrepen kan worden door assistive technologieën zoals schermlezers, spraakherkenning en gebruikers die alleen gebruik maken van een keyboard.
 • We zorgen er ook voor een logische volgorde van de tabindex en een duidelijke focus voor de klikbare elementen zodat keyboard-only makkelijk door de website kunnen navigeren.

Hoe kan jij als klant meehelpen bij dit proces?

Een succesvolle website, waarbij toegankelijkheid voorop staat is een verhaal van twee kanten. Samen met onze experten bij Digital Pulse kan jij als klant meehelpen bouwen aan een toegankelijke website, door:

 • mee te helpen om een zo duidelijk en eenvoudig mogelijke taal te gebruiken, zodat de website gemakkelijk te begrijpen is voor iedereen;
 • een duidelijk zicht krijgen op wie je doelgroep is en met welke eigenschappen er zoveel mogelijk rekening moet worden gehouden;
 • het meehelpen uitwerken van een duidelijke navigatiestructuur tussen de verschillende pagina's.

Wie bepaalt de richtlijnen?

Er bestaan een reeks richtlijnen en standaarden, die ontworpen zijn om ervoor te zorgen dat webcontent toegankelijk is voor mensen met een beperking, zoals een visuele, audiotieve, motorische of cognitive beperking.

Deze richtlijnen worden de ‘Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)’ genoemd.

De richtlijnen zijn opgesteld door de World Wide Web Consortium (W3C). Dit is de belangrijkste internationale organisatie voor het ontwikkelen van webstandaarden.

De richtlijnen zijn opgesteld op drie niveaus van complexiteit: A, AA en AAA.

 • Niveau A stelt de minimale eisen voor toegankelijkheid en is bedoeld voor de meeste websites.
 • Niveau AA is bedoeld voor websites die een hogere toegankelijkheid willen bieden en is verplicht voor overheidwebsites.
 • Niveau AAA is het hoogste niveau en is bedoeld voor websites die de hoogste toegankelijkheid willen bieden voor een specifieke doelgroep, dat bijvoorbeeld gebarentaal vereist.

Overheidsinstanties

Voor websites van overheidsinstanties, is het sinds 22 december 2016 verplicht om aan de Europese richtlijnen te voldoen. De wetgeving steunt op 4 pijlers: waarneembaarheid, bestuurbaarheid, verstaanbaarheid en robuustheid.

Waarneembaar

Met waarneembaarheid bedoelen we dat informatie op een website waarneembaar moet zijn. Dit kan door een goed leesbaar lettertype te gebruiken; een minimale tekstgrootte in te stellen ; voldoende contrast te voorzien tussen achtergrond, tekst en kleurgebruik; ...

Bestuurbaar

Dit betekent dat jouw website eenvoudig moet te besturen zijn. Denk maar aan mensen met een motorische beperking. Zij kunnen bijvoorbeeld enkel jouw website besturen met het gebruik van een toetsenbord, dus zonder muis.

Verstaanbaar

Je website verstaanbaar maken kan door duidelijke en eenvoudige taal te gebruiken. Korte en directe zinnen te gebruiken. En vakjargon te beperken. Tussentitels en opsommingen kunnen ervoor zorgen dat de gebruiker vlotter de informatie in zich kan opnemen.

Robuust

Content moet voldoende robuust zijn om betrouwbaar geïnterpreteerd te kunnen worden door een breed scala van user agents, met inbegrip van verschillende browsers, hulptechnologieën en andere manieren om toegang te krijgen tot webinhoud.

Interesse om de toegankelijkheid van je website te verbeteren?

Neem contact met ons op!

Stay updated!
Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de laatste digitale trends, tips & tricks, interessante events en seminaries? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Schrijf mij in!