Digital Pulse

Buyer persona's

Om een zo goed mogelijk beeld te verkrijgen van de (verschillende) doelgroep(en), stellen wij de buyer persona(’s) op.

Een buyer persona wordt gezien als een fictieve, uitgebreide voorstelling van de belangrijkste klant(doelgroepen) waarbij de eigenschappen, online doelstellingen, online frustraties en online communicatiekanalen in kaart gebracht worden. Indien je verschillende doelgroepen hebt, heb je dus ook verschillende buyer persona’s.

Een buyer persona vormt een goed beeld hoe jouw doelgroep precies in elkaar zit. Zo kunnen we ons zo goed mogelijk in deze rol inleven. Hoe denkt deze persoon? Wat voelt deze persoon? Waar heeft deze persoon online nood aan? Alleen zo kan je jouw online doelgroep écht begrijpen.

Wil je jouw doelgroep leren kennen op een creatieve manier? Wij stellen jouw buyer persona’s op.

Contacteer ons!